Od blisko dwudziestu lat zajmujemy się  remontem starych oraz hydroizolacją nowych zbiorników, balkonów, tarasów, dachów płaskich  między innymi  dla przedsiębiorstw budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych jak i klientów indywidualnych.

Dobrze zaprojektowany taras może być prawdziwą ozdobą domu jednorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej. Jest to jednocześnie jedno z bardziej newralgicznych miejsc konstrukcji budynku – źle zaizolowany i wykonany już po pierwszej zimie może wyglądać jak ruina. Zna je każdy, są ucieczką od stresu, codzienności, namiastką ogrodu czy parku, dostępną na wyciągnięcie ręki. Jednym służą jako przechowalnie rowerów, inni rozstawiają tu stoliki , fotele lub leżaki.

W naszym klimacie każdy taras w ciągu roku jest narażony na znaczne różnice temperatur. To narzuca konieczność wykonania, w trakcie budowy szczelin dylatacyjnych. Będą one niwelowały naturalne rozszerzanie się i kurczenie materiałów, z których zbudowany jest taras, zapobiegając pękaniu poszczególnych warstw. Należy je wykonać w wylewce kształtującej spadek oraz w warstwie dociskowej. Ważne jest też, aby przebiegały dokładnie jedna nad drugą. Należy także pamiętać o pionowej szczelinie dylatacyjnej między stykiem ściany, słupów itp. a warstwami tarasu. Na tarasach, których szerokość jest mniejsza niż 3 m dylatacje nie są konieczne. Lepiej jednak nie rezygnować z nich w miejscach styku tarasu ze ścianami. Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić materiałem elastycznym, na przykład kitem poliuretanowym.

Przepływ wody na i w balkonach można wyśledzić obserwując stalaktyty i stalagmity tworzące się po spodniej stronie płyty balkonowej oraz na krawędzi czołowej płyty.  Jednak zdarza się ,że kierunku przepływu wody nie da się określić, bo go nie widać. Co nie znaczy, że balkon nie przecieka. Woda może się zbierać przez tygodnie czy miesiące pod okładziną powierzchni balkonu i tworzyć kałuże służące jako wylęgarnia porostów i insektów. Problemem, z którym walczy wielu użytkowników budynków, jest niedostateczna odporność murów w tym głownie  cokołów, na wodę opadową lub konieczność zabezpieczenia ścian przed wpływem czynników atmosferycznych lub zabrudzeniami. Wracające w ostatnich czasach do łask w nowoczesnych wnętrzach mury z gołej cegły, czy to nowo zbudowane czy pozyskane po odkuciu tynku, również potrzebują takiego zabezpieczenia.  W takich przypadkach również przychodzi z pomocą nowoczesna technologia posadzek poliuretanowych. Preparaty te służą do zabezpieczania powierzchni betonu, tynków, cegieł i innych powierzchni mineralnych.

Wilgoć do budynków dostaje się wraz z powietrzem zewnętrznym, w wyniku podsiąkania kapilarnego oraz przecieków spowodowanych opadami atmosferycznymi. Wiele szkód w przegrodach budowlanych oraz materiałach wykończenia wnętrz może powodować zjawisko kondensacji i skraplania się pary wodnej. Wilgoć potrafi doprowadzić do powstania grzybów i pleśni wewnątrz budynku. Szczególnie niekorzystny wpływ na konstrukcję tarasu ma jego zawilgocenie. Procesy korozyjne zainicjowane przez wodę są przyczyną jego przyspieszonego niszczenia. O tym, że do tego doszło, informują najczęściej następujące objawy:

-zmiany barwy podłoża

-zarysowania i pęknięcia, czyli zmiany gęstości i właściwości mechanicznych podłoża

-występowanie na fugach przebarwień w postaci białych wykwitów

-Występowanie wykwitów na czołach oraz spodach balkonu

„Zdrowa” wilgotność powietrza w pomieszczeniach wynosi 30-65% przy temperaturze 20-22°C. Jeśli wilgoci jest więcej, powstają warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i grzybów. Może to mieć wpływ na pogarszanie się zdrowia mieszkańców, objawiające się bólami i zawrotami głowy, zmęczeniem a także podrażnieniami skóry, gardła oraz błony śluzowej nosa.

 Wykruszająca się spoina, pęknięcia, odspojenia, to tylko kilka z narastających problemów z naszym balkonem. Osobnym tematem jest izolacja przeciwwilgociowa i mało kto zdaje sobie sprawę, że należy brać pod uwagę parowanie wilgoci zamkniętej w warstwach podkładowych, skraplanie się tejże pary w miejscach zwykle niekorzystnych, co przy ujemnych temperaturach prowadzi niechybnie do rozmrożeń.

Taras to miejsce, w którym skuteczna hydroizolacja jest szczególnie istotna ze względu na:

♦ procesy zamarzania i rozmarzania wody na jego powierzchni – Polska jest krajem, w którym liczba „przejść przez 0°C  średnio wynosi 50 razy w ciągu roku.

♦ duże różnice temperatur dochodzące niekiedy nawet do 60°C w roku i związane z tym odkształcenia materiałów w jego warstwach. Wymaga to zastosowania odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych.

systemy żywiczne na taras, balkon

System bazuje na warstwie żywicy poliuretanowej wzmacnianej matą z włókna szklanego. Tworzy powierzchnię  wodoszczelna antypoślizgową, odporną  na warunki atmosferyczne oraz elastyczną. System możne być stosowany na podłoże betonowe, jastrychy, drewno jak również stare płytki ceramiczne.

Żywica poliuretanowa  nadaje się doskonale do wszelkich prac naprawczych. W połączeniu z matą szklaną daje trwałą spoinę, którą możemy załatać wszelkie ubytki i dziury w różnych powierzchniach. Żywica poliuretanowa  połączeniu z matą szklaną  nadaje się doskonale do uszczelniania balkonów i tarasów jest odporna na stojącą wodę. Inna cecha przemawiająca na korzyść laminatów żywicznych jest fakt, że nie wymagają one żadnej konserwacji a jej trwałość kilkunastokrotnie  przewyższa inne rozwiązania.

Zalety izolacji żywicznej:

• Wysoka odporność termiczna
• Bezspoinowość
• Przenoszenie rys i pęknię
• Skuteczna izolacja z detalami tarasu (np. słupkami, barierkami, czołem, cokolikiem ).
• Kompromis pomiędzy łatwością czyszczenia a odpornością na poślizg
• Doskonała odporność chemiczna
• Doskonałe właściwości mechaniczne
• Powłoka jednorodna bez spoin i złączy
• Przy użyciu odpowiedniego gruntu możliwość stosowania na różne podłoża
• Odporność na cykle zamrażania i rozmrażania
•  Wysoki moduł sprężystości

 Przed wyborem metody zabezpieczenia przed wodą zawsze należy przeanalizować poszczególne kryteria zastosowania, które pomogą w doborze odpowiedniego rozwiązania. Do takich należą: obciążenie chemiczne, mechaniczne, miejsce zastosowania, stan istniejącego podłoża, przeznaczanie obiektu.  Istnieją dwa sposoby odprowadzenia wody z tarasu i balkonu: powierzchniowy oraz drenażowy. Ten pierwszy polega na wykonaniu na powierzchni szczelniej po ,której spływa woda. Najczęściej jest to tzw. uszczelnienie zespolone, czyli hydroizolacja z elastycznych mikrozapraw (zwanych także szlamami) w połączeniu z okładziną ceramiczną jako warstwą ochronną.  ,,Szlamy” choć mało kto wie to nic innego jak żywice polimocznikowe.  Drugi wariant zakłada, że część wody wnika w specjalną warstwę drenażową. Wykończeniem powierzchni mogą tu być płytki ceramiczne (jako warstwę drenującą stosuje się jastrych wodoprzepuszczalny – wykonany na grubym kruszywie), układane na kleju, ale bez izolacji podpłytkowej ze szlamu.  Często spotykane są także płyty betonowe układane na specjalnych podstawkach lub warstwie płukanego żwiru. Wariant drenażowy stosowany jest znacznie częściej na tarasach niż na balkonach.

  

 

PŁYNNE MEMBRANY – DACHY PŁASKIE

Membrany te zostały zaprojektowane z myślą o aplikacji na nowe konstrukcje oraz do renowacji starych hydroizolacji dachu (bitumicznych, EPDM, PVC, pian poliuretanowych, z blachy itp.).

Znakomite właściwości adhezyjne oraz minimalna masa membranumożliwiają łatwą renowację dachów i tarasów bez konieczności zrywania i utylizacji starej hydroizolacji. Wystarczy przygotować starą powierzchnię stosując odpowiednio dobrany grunt, aby móc dokonać aplikacji bezpośrednio na starą izolację przy użyciu zwykłego pędzla, wałka lub natrysku bezpowietrznego, bez stosowania żadnego źródła ciepła. Technologia ta znacząco obniża koszty naprawy dachu przemysłowego.

Rozwiązania systemowe  objęte są gwarancją 10-, 15- lub 25-letnią, w zależności od zastosowanego rozwiązania przyjętego dla określonej realizacji. Tak długi okres gwarancji jest możliwy dzięki najwyższej jakości komponentów i rygorystycznie przestrzeganemu na każdym etapie produkcji systemowi zarządzania jakością.

Membrany tego typu ulegają polaryzacji, tworząc trwałą, bardzo elastyczną i niezwykle dobrze izolującą strukturę, która pozwala na pokrywanie wielkopowierzchniowych dachów płaskich. Niezwykle trwałe i elastyczne membrany płynne gwarantują odporność mechaniczną, chemiczną oraz fizyczną. Największymi zaletami membran płynnych są jednak ich własności mechaniczne. Przede wszystkim zalicza się do nich wytrzymałość mechaniczna. Poprzez kontakt membrany z atmosferą, płynna substancja polimeryzuje się, wówczas powstają bardzo silne i trwałe wiązania, które są niezwykle elastyczne, wytrzymałe, a przy tym są idealnym materiałem izolacyjnym.

Zalety
 • łatwa aplikacja,
 • niska masa (małe obciążenie konstrukcji)
 • rozciągliwość sięgająca 600%
 • tworzy bezszwową membranę gwarantującą szczelność powłoki,
 • zachowuje wszystkie mechaniczne właściwości w zakresie temperatur -40°C do +90°C,
 • zapewnia paroprzepuszczalność,
 • zapewnia ścisłe związanie z podłożem na całej powierzchni,
 • zapewnia wysoką refleksyjność promieni słonecznych: niższa amplituda temperatur powierzchni to ograniczenie pracy konstrukcji – dłuższa żywotność elementów konstrukcyjnych,
 • brak nagrzewania poddasza w okresie letnim zmniejsza użycie klimatyzacji i ogranicza koszty,
 • odporność na wzrost korzeni roślin (zielone dachy),
 • powierzchnia może być narażona na intensywną eksploatację przez pieszych, w zależności od zastosowanej warstwy wierzchniej,
 • odporność na oleje, detergenty i inne chemikalia,
 • w razie uszkodzenia mechanicznego łatwa punktowa naprawa,
 • niski koszt.

Możliwość aplikacji membrany na:

 • drewno,
 • beton,
 • dachy z blachy
 • papę bitumiczną,
 • fundamenty,
 • membrany PVC i EPDM itp.

   

 

HYDROIZOLACJA ZBIORNIKÓW  – POWŁOKI HYDROIZOLACYJNE ORAZ CHEMOODPORNE

Trwałe i skuteczne zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej przed korozją wymaga poza zastosowaniem odpowiedniej powłoki antykorozyjnej m.in. właściwego przygotowania podłoża oraz dokonania likwidacji przecieków i uszczelnienia przewodzących wilgoć rys i pęknięć. Odpowiednie przygotowanie powierzchni uzyskujemy, stosując techniki piaskowania ściernego na sucho lub hydrościernego.

Wybór powłoki chemoodpornej uzależniony jest od rodzaju obciążenia chemicznego i intensywności oddziaływania czynnika korozyjnego.Wyszczególnić tu możemy następujące rodzaje powłok: mineralne (sztywne i elastyczne), epoksydowe, poliuretanowe, epoksydowo – bitumiczne, epoksydowo – poliuretanowe.   Praktyka  pokazała nam jak trudnym i skomplikowanym problemem jest właściwe wykonanie hydroizolacji. Szczególnym i wymagającym działem są zbiorniki wodne oraz baseny gdzie głównym problemem staje się ciśnienie hydrostatyczne wody działające degradacyjnie na warstwę hydroizolacyjną zbiornika. Innym rodzajem zbiorników są zbiorniki na nieczystości, gnojowniki czy silosy na kiszonkę gdzie dodatkowy problem stanowi agresywne środowisko oddziaływające na powłokę hydroizolacji .  Membrany stosowane jako hydroizolacja zbiorników wody pitnej, oprócz swoich podstawowych właściwości zapewniających skuteczne wykonanie uszczelnienia, muszą być także fizjologicznie neutralne, czyli być obojętne wobec magazynowanej w zbiorniku wody pitnej.

Hydroizolacje można klasyfikować na różne sposoby: w zależności od przeznaczenia, miejsca wbudowania, rodzaju użytych materiałów itp.

Podstawowy i najbardziej intuicyjny podział związany jest ze sposobem ułożenia warstwy hydroizolacji – wyróżnia się izolacje pionowe(do zabezpieczania m.in. ścian zewnętrznych, ścian fundamentów) i poziome(izolacja fundamentów, stropów, dachów; zazwyczaj nie rozróżnia się powierzchni poziomych i nachylonych). Często uzupełnienie warstw hydroizolacji stanowi system drenujący, odprowadzający wodę do studzienek chłonnych za pomocą folii, membran, mat i wężyków.

Podstawowym podziałem hydroizolacji jest rozróżnienie ze względu na rodzaj zagrożenia wodą. Zgodnie z obowiązującymi w budownictwie warunkami technicznymi wyróżnia się trzy następujące grupy hydroizolacji: parochronne (paroizolacje), przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne. Izolacje parochronne zabezpieczają przegrody budowlane przed penetracją pary wodnej. Para wodna ma większe ciśnienie po tej stronie przegrody, gdzie występuje wyższa temperatura, czyli przez zdecydowaną większość czasu od wewnątrz obiektu budowlanego. Izolacje parochronne zbudowane są z materiałów o małej przepuszczalności pary wodnej i umieszczane po wewnętrznej stronie przegrody. Układa się je w ścianach, dachach oraz pod posadzkami (także w podłogach na gruncie). Paroizolacje chronią obiekty budowlane lub ich części przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia hydrostatycznego, podczas gdy izolacje przeciwwodne – przed działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, w tym również wody naporowej i artezyjskiej. Izolacje przeciwwodne ze względu na stopień obciążenia wodą (intensywność oraz siła naporu wody) dzieli się na trzy rodzaje: typu lekkiego, średniego i ciężkiego.

RENOWACJA ZBIORNIKÓW, TAC AWARYJNYCH, KONSTRUKCJI WODNYCH-POWŁOKI CHEMOODPORNE

Szkodliwe oddziaływanie wody na obiekty budowlane prowadzi w pierwszej kolejności do osłabienia lub zniszczenia warstwy izolacji, a następnie elementów samej konstrukcji. Zawilgocone mury tracą izolacyjność cieplną, a przy długotrwałym stanie zawilgocenia następuje obniżenie ich nośności. Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi pleśni, grzybów, drobnoustrojów, co może być przyczyną wielu chorób i alergii. Te niekorzystne zjawiska mogą wystąpić, jeśli nie zastosowano żadnej hydroizolacji, ale także wtedy, gdy została ona źle dobrana lub wadliwie ułożona. Rodzaj materiału izolacyjnego należy dobierać na podstawie wielu kryteriów: powinno się wziąć pod uwagę m.in. typ i przeznaczenie izolowanego obiektu, miejsce wbudowania izolacji, warunki klimatyczne i gruntowo-wodne. Nieprawidłowy dobór materiałów i ich niewłaściwe wbudowanie mogą być przyczyną poważnych usterek, których naprawa będzie trudna technicznie, uciążliwa dla użytkowników i kosztowna.

Powłoki znajdują zastosowanie głownie w:

 

   

 

Zalety hydroizolacji żywicznej: 

 

podnosimy swoje  kwalifikacje – HYDROIZOLACJA TO NASZA SPECJALNOŚĆ !

Chodź w branży wykonawstwa posadzek żywicznych jesteśmy jedną z najstarszych firm w Polsce stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez czynny udział w szkleniach. Izolacja  tarasów, balkonów czy loggii  to nasza specjalność. Przez blisko 20 lat działalności wyremontowaliśmy kilkaset tysięcy metrów kwadratowych balkonów oraz tarasów.  Do tej chwili nasz zespół miał przyjemność szkolić się u światowych pionierów w zakresie izolacji. Zdajemy sobie sprawę że odbyte szkolenia są wyznacznikiem naszej wiarygodności w Państwa oczach.   Firma Disztung  jest profesjonalną firmą zajmującą się hydroizolacją przy użyciu żywic poliuretanowych.  Od początku swojej działalności specjalizujemy się w izolacji nowo powstałych jak i renowacji już istniejących tarasów, zbiorników, basenów  przy użyciu innowacyjnych rozwiązań budowlanych. Oferujemy  Państwu rozwiązanie kompleksowe czyli hydroizolacje wraz z wykończeniem żywicznym. 

Strony producentów: SIKA, BASF, STO

 

Pracowaliśmy dla: